Interne familiale overdracht/opvolging

De familiale overdracht binnen de familie kan grosso modo 2 verschillende vormen aannemen: de verkoop of een schenking van de aandelen van de familiale vennootschap.

Verkoop

De verkoop van de aandelen van de familiale vennootschap aan één of meerdere kinderen is een belangrijke beslissing, zowel voor de ouders als voor de kinderen (actief en/of passief) wat de nodige emoties met zich meebrengt. Deze vorm van overdracht vermijdt, indien goed voorbereid, een aantal erfrechtelijke problematieken zoals de gelijkheid van de kinderen en hun reserve.

Niettemin moet er bij de verkoop van de aandelen ook voldoende aandacht besteed worden aan de verwachtingen van alle betrokken partijen inzake waardering, successieproblematiek, organisatie, zeggenschap, inkomstensbehoud, financieringsstructuur, …

Een goede en tijdige voorbereiding is dan ook onontbeerlijk om tot een evenwichtige oplossing te komen. Ook hier kunnen wij maximaal onze rol van overnamebegeleider vervullen, en dit zowel in de voorbereidingsfase als tijdens het eigenlijke verkoopproces zelf. Onze ervaring inzake vermogensplanning en vermogensstructurering/successieplanning komt ook in de post-acquisitiefase nuttig van pas.

Schenking 

De schenking is een alternatieve vorm om de aandelen van de familiale onderneming over te dragen.

Het schenken van aandelen kan op diverse manieren. De overnamebegeleider moet goed luisteren naar de verwachtingen van ouders en kinderen wanneer voor de schenking als optie voor de overdracht van de aandelen gekozen wordt. Moeten er modaliteiten voorzien worden? Bepaalde lasten die ingelast moeten worden? Wensen de schenkers nog controle te behouden? Willen de ouders voorzien in gelijkheid tussen hun kinderen?

U merkt het. Een overdracht via schenking en schenking van de familiale onderneming is een complex verhaal waarbij ook de wetgeving van groot belang is. Een goede begeleiding voorkomt latere problemen. 

Deze vorm van overdracht vermijdt, indien goed voorbereid, een aantal erfrechtelijke problematieken.

Geïnteresseerd om met ons samen te werken?