Meer over overname begeleiding

Een overdracht van de familiale onderneming behelst zoveel meer dan het louter financiële luik. Het is voor de ondernemer afscheid nemen van een levenswerk. Aan de voorbereiding van de overname van een bedrijf moet dan ook de nodige aandacht worden besteed.

Meer over overname begeleiding

Meer over interne familiale overdracht

De familiale overdracht binnen de familie kan grosso modo 2 verschillende vormen aannemen: de verkoop of een schenking van de aandelen van de familiale vennootschap. Wij kijken graag welke best is voor jullie en begeleiden jullie doorheen het proces. Zo kan u rekenen op een vlot en professioneel verloop van de schenking van de familiale onderneming.

Meer over interne familiale overdracht

Meer over financiële adviesverlening

We beseffen dat een onderneming runnen vaak complex kan worden. Gedurende de ganse levensduur van de onderneming kan u een beroep doen op Metra Consult voor financieel advies, begeleiding en analyses.

Meer over financiële adviesverlening
Alt text

Nico Vande Kerckhove is gespecialiseerd in overname begeleiding, begeleiding bij interne familiale overdracht, en financiële adviesverlening.

Na zijn middelbare studies in Brugge behaalt hij in 2003 het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit van Gent. In 2004 behaalt hij ook nog het diploma in de gespecialiseerde studies van fiscaliteit.

Meer over nico