Overname begeleiding

Een overdracht van de familiale onderneming behelst zoveel meer dan het louter financiële luik. Het is voor de ondernemer afscheid nemen van een levenswerk dat door hard werken dag na dag, jarenlang, opgebouwd werd. Of er nu binnen de familie wordt overgedragen of aan een derde wordt verkocht, het is voor de overlater een proces dat tijd en kennis vergt. Aan de voorbereiding van de overname van een bedrijf moet dan ook de nodige aandacht worden besteed.

Maar ook voor diegene die een bedrijf wenst over te nemen is het een immens belangrijke en kapitale beslissing. De overnemer gaat een lange termijn-engagement aan voor zichzelf èn voor de onderneming, dus moeten alle voorwaarden hiertoe vervuld zijn. Metraconsult is gespecialiseerd in de overname van bedrijven en helpt u hier graag mee verder.

Ontdek onze overname begeleiding

Interne familiale overdracht/opvolging

De familiale overdracht binnen de familie kan grosso modo 2 verschillende vormen aannemen: de verkoop of een schenking van de aandelen van de familiale vennootschap. Metraconsult helpt u graag met beide zaken professioneel verder. Zo kan u rekenen op een goed verloop van de schenking van de schenking van de familiale onderneming.

Meer over interne familiale overdracht/opvolging

Financiële Adviesverlening KMO

Ook gedurende de ganse levensduur van de onderneming bedrijf kan u een beroep doen op Metra Consult voor alle financiële adviesverlening voor KMO's. Het kan hierbij gaan om financieel advies, begeleiding, analyses en berekeningen zoals de cashflow berekenen.

Meer over financieel advies

Geïnteresseerd om met ons samen te werken?