Financiële Adviesverlening KMO

Ook gedurende de ganse levensduur van de onderneming of bedrijf kan u een beroep doen op Metra Consult voor volgende zaken:

-       Begeleiding bij het opstellen van businessplannen

-       Second opinion inzake haalbaarheid businessplannen

-       Begeleiding KMO die behoefte hebben aan extern kapitaal

-       Analyse kapitaalbehoefte

-       A-Z kredietbegeleiding bij het indienen van financieringsdossiers

-       Onderhandelingen met leveranciers/klanten

-       Analyse van operationele activiteiten (klant-leverancierscondities, margebewaking, optimalisatie verzekeringspolissen, …)

-       Herstructureringen van ondernemingen

-       Deelname raad van advies

Geïnteresseerd om met ons samen te werken?